Inspanningsfysiologische begeleiding

Bij veel sporten is er wel volop aandacht voor techniek en tactiek, maar worden de conditionele voorwaarden voor een goede uitvoering hiervan wel eens uit het oog verloren. Sportsvision kan hier met inspannings-fysiologische begeleiding een belangrijke rol vervullen. De begeleiding kan variëren van het schrijven van conditionele jaarprogramma`s, raamwerk trainingsprogramma`s , het testen en hertesten van de conditionele vorderingen tot het voorbereiden en adviseren in trainings- (hoogte)stages, enzovoort.

Op zoek naar topvorm spelen vele factoren een belangrijke rol. Zoveel dat het onmogelijk is ze allemaal tegelijkertijd evenveel aandacht te geven. In de fysieke training onderscheiden we enerzijds de trainingskwantiteit (duur) en anderzijds de kwaliteit (intensiteit). Deze twee staan altijd, per periode verschillend, in een bepaalde verhouding tot elkaar. Beide honderd procent leidt onherroepelijk tot overtraining.

Binnen het uitgedachte periodiseringsmodel kunnen wij behulpzaam zijn bij een periodisering die leidt tot vorm.

Vorm heb je in de hand. Topvorm zit tussen de oren, waarbij vertrouwen in de gevolgde route en in jezelf cruciaal zijn.

Een goede voorbereiding voor het ultieme sportieve doel begint bij een gedegen voorbereiding. Voordat het eerste trainingsschema aan het papier toevertrouwd is, is er al heel wat denkwerk verricht.

Een jaarplan of zelf meerjarenplan, te denken valt aan een olympische cyclus, vormt het fundament voor iets wat ze 'op weg naar Goud' noemen. Organisaties, verenigingen, stichtingen, (commerciële) sportploegen etc. ondersteunen wij  bij het opstellen van een jaarplan dat veel en veel meer behelst dan het plannen van een trainingskamp.

Jaar-, periode-, weekplannen, periodisering gaat vooraf aan uiteindelijk het perfecte trainingsprogramma. Hier wordt het uitgedachte traject zichtbaar en praktisch voor de atleet of zijn trainer/coach.

Voor trainers van verenigingen, stichtingen, (commerciële) sportploegen etc. leveren wij de raamwerk programma`s aan voor de uiteindelijke trainingen. Zo blijft de deskundigheid van de trainer belangrijk, zeker waar het gaat om detail uitvoering en individuele sturing.

Elke sporter die zijn sport doelgericht wil bedrijven zou een logboek moeten bijhouden met daarin gegevens als de duur van de training, trainingsinhoud, resultaten van de training, hoe je je voelde, duur en kwaliteit van de slaap, lichaamsgewicht e.d. Met een logboek kun je je vorm in kaart brengen.

Het grote vraagstuk is of dit inderdaad een bijdrage levert aan het presteren van de sporter. Talentvolgsystemen, blessureregistratiesystemen en trainingslogboeken hebben de mogelijkheid om ons te voorzien van grote hoeveelheden gegevens. Veranderingen moeten altijd gepaard gaan met actie.

Als je bepaalde variabelen in je trainingslogboek ziet veranderen, maar niet weet of je gewoon door moet trainen, harder moet trainen, juist minder moet trainen of anders moet trainen, dan heeft het ook geen zin om een logboek bij te houden.

Sportsvision kan d.m.v. meekijken en interpreteren hier een ondersteunende rol in spelen. De kennis, de ervaring en de kwaliteit van de coach vormen de onmisbare link tussen de data en de daaruit te volgen actie.  

Sportsvision heeft voor verschillende doelgroepen, top-, wedstrijd-, gezondheids- en challengesporters, een simpel en doeltreffend digitaal logboek ontwikkeld.